درب سنگ لاشه ورقه ای سفید

درب سنگ لاشه ورقه ای سفید;. دیوار را در قسمت [...]