اجرای نما تیشه ای سنگ لاشه

By |2021-11-24T18:21:53+03:30نوامبر 24th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , |

اجرای نما تیشه ای سنگ لاشه ;,ما در اینجا با ;,سنگ لاشه ورقه ای;, قهوه ای نمای ;,دیوار را به صورت ;,چکشی یعنی به صورت ;,تیشه ای یا به صورت ;,طبیعی پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه ;,در ایران یکی از;, حرفه ای;, ترین اجرا کنندگان ;,سنگ های مالونی و ;,سنگ های [...]

کف حیاط خانه سنگ لاشه ورقه ای

By |2021-11-23T19:16:33+03:30نوامبر 23rd, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , , , |

کف حیاط خانه سنگ لاشه ورقه ای;, کف پارکینگ را به صورت فلز بر با ;,سنگ لاشه ورقه ای قهوه ای دماوند حسنی;, با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای;, هست اگر دوست داشته باشید;, کف حیاط خانه سنگ لاشه [...]

سنگ لاشه کف پارکینگ حیاط

By |2021-11-23T19:07:08+03:30نوامبر 23rd, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , , , |

سنگ لاشه کف پارکینگ حیاط ;,ما در اینجا هم کف پارکینگ را به صورت فلز بر با ;,سنگ لاشه ورقه ای قهوه ای دماوند حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگهای مالونی و ;,سنگ های لاشه ورقه ای هست اگر دوست داشته باشید ;,;تمام نمونه کارهای [...]

اجرای تراش کاری سنگ مالون

By |2021-11-15T19:25:21+03:30نوامبر 15th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , |

اجرای تراش کاری سنگ مالون ;,ما در اینجا سنگ مالون سفید محلات را به وسیله قلمتراش یعنی;, با قلم می تراشیم سنگ مالون حسنی ;,با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از بهترین سنگ کاران سنگ کوهی و ;,سنگ های لاشه ورقه ای است;, ما سنگ سفید;, را اول به وسیله پوک می شکنیم [...]

کباب پز سنگی گازی

By |2021-11-14T19:37:11+03:30نوامبر 14th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , , |

کباب پز سنگی گازی ;,حرفه ای ترین سنگهای لاشه ورقه ای هست;, در اینجا با دیوار در یکی از قسمت‌های کناره های ویلا با;, سنگ اجرا نموده ;,ایم یکی;, از مدرن ترین باربکیو ;,سنگ مالون می باشد ;,حسنی یکی از ;,حرفه ای ;,ترین سنگ کاران ;,سنگ مالون;, و سنگ های کوهی و;, سنگ;, های لاشه ;,ورقه [...]

آبنما سنگ لاشه رودخانه

By |2021-11-11T19:34:15+03:30نوامبر 11th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , |

آبنما سنگ لاشه رودخانه ای ما در اینجا گوشه ;,حیاط را یک آبنمای کوچک اجرا نموده ایم این آبنما با سنگ های رودخانه ای با سنگ های لاشه ورقه ای به صورت مخلوط کار شده است پیمانکاری ;,سنگ مالون حسنی یکی از حرفه ای ترین اجرا کنندگان آبنما شومینه و کباب پز ;,باربکیو با سنگ مالون [...]

کارهای خلاقانه با سنگ مالون

کارهای خلاقانه با سنگ مالون. با سنگهای لاشه ورقه و سنگ‌های مالونی زیباترین خلاقانه ترین کار را انجام می‌دهیم حتماً تمام نمونه های اجرا شده از سنگهای مالونی را ببینید

کارهای خلاقانه با سنگ مالون

کارهای خلاقانه با سنگ مالون. با سنگهای لاشه ورقه و سنگ‌های مالونی زیباترین خلاقانه ترین کار را انجام می‌دهیم حتماً تمام نمونه های اجرا شده از سنگهای مالونی را ببینید

Go to Top