ساخت سکو با سنگ مالون سفید

ساخت سکو با سنگ مالون سفید ;,در اینجا یک ;,سکوی [...]