ستون بدون بند سنگ لاشه ورقه ای

ستون بدون بند سنگ لاشه ورقه ای;. پیمانکاری سنگ مالون [...]