تراش دستی سنگ مالون

By |2021-11-27T19:20:44+03:30نوامبر 27th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , |

تراش دستی سنگ مالون;, در انجا سنگ مالون سفید را با وسیله دست داده‌ایم و آنها را به ستون های درب ورودی ویلا استفاده کنیم ;,با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از حرفه ای ;,ترین معماران سنگهای مالون ای;, سنگ های لاشه ورقه ای اجرای تراش سنگ مالون اجرای تراش ;,سنگ کاری اجرای تراش دستی [...]

ساخت سکو با سنگ مالون سفید

By |2021-11-25T19:30:39+03:30نوامبر 25th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , |

ساخت سکو با سنگ مالون سفید ;,در اینجا یک ;,سکوی دایره‌ای را با ;,سنگ مالون سفید محلات اجرا نموده ایم پیمانکاری ;,سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از بهترین تراشکاران سنگ مالون سفید و سنگ های کوهی;, و سنگ مالون سبز یا ;,سنگ مالون قهوه‌ای می‌باشد ما با ;,سنگهای مالون قادر به [...]

کف حیاط خانه سنگ لاشه ورقه ای

By |2021-11-23T19:16:33+03:30نوامبر 23rd, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , , , |

کف حیاط خانه سنگ لاشه ورقه ای;, کف پارکینگ را به صورت فلز بر با ;,سنگ لاشه ورقه ای قهوه ای دماوند حسنی;, با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای;, هست اگر دوست داشته باشید;, کف حیاط خانه سنگ لاشه [...]

ستون سنگی درب ورودی

By |2021-11-09T20:32:42+03:30نوامبر 9th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , |

ستون سنگی درب ورودی مادر را با ;,سنگ اجرا;, نماییم یکی ;,از بهترین معماران;, سنگ های مالونی ;,سنگ های لاشه ورقه ای;, ما با سنگ لاشه;, ورقه ای;, ستون را انجام داده ایم که انگار اینجا کاملا ;,سنگ چینی با ;,سنگ مالون انجام شده باشد;, در;, عبد این سنگ مالون نیست این ;,سنگ لاشه ورقه ای [...]

اجرای سنگ لاشه کف دیوار

By |2021-11-04T18:22:10+03:30نوامبر 4th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , |

اجرای سنگ لاشه کف دیوار ما در اینجا که,; را به صورت دایره ای با ,;سنگ های لاشه ورقه ای را نمادهای ,;پیمانکاری سنگ مالون,; حسنی با بیش از ,;۲۰ سال سابقه در ایران یکی از حرفه ای ترین زن کاران ,;سنگ مالون سنگ های لاشه ,;سنگ کوبیک اجرای سنگ لاشه سنگ مالون آبنما شومینه باربیکیو [...]

کف سنگ قهوه ای دماوند

By |2021-11-03T19:50:54+03:30نوامبر 3rd, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , , |

کف سنگ قهوه ای دماوند اگر امروز از ,;سنگ دماوند,; متوجه می‌شوید;, که تعرفه‌ها توسعه‌های زیادی از,; دماوند و گوش شما می ,;خورند دماوند یکی از داراییهای,; که سنگ دماوند,; است به جرات می توانم بگم که این ,;سنگ کم پیدا ترین ,;سنگ در تمام نقاط های ,;ایران می باشد هم از لحاظ رنگ هم از [...]

کارهای خلاقانه با سنگ مالون

کارهای خلاقانه با سنگ مالون. با سنگهای لاشه ورقه و سنگ‌های مالونی زیباترین خلاقانه ترین کار را انجام می‌دهیم حتماً تمام نمونه های اجرا شده از سنگهای مالونی را ببینید

کارهای خلاقانه با سنگ مالون

کارهای خلاقانه با سنگ مالون. با سنگهای لاشه ورقه و سنگ‌های مالونی زیباترین خلاقانه ترین کار را انجام می‌دهیم حتماً تمام نمونه های اجرا شده از سنگهای مالونی را ببینید

Go to Top