سنگ سفید لاشه ورقه ای

سنگ سفید لاشه ورقه های پیمانکاری سنگ مالون حسنی با [...]