سنگ لاشه نامنظم

سنگ لاشه نامنظم ;.ما در انجا سنگ های لاشه ورقه [...]