پله پارک با سنگ لاشه ورقه ای

By |2021-12-17T19:44:18+03:30دسامبر 17th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , |

پله پارک با سنگ لاشه ورقه ای;. اگر با دقت نگاه کنید متوجه می‌شوید که در کدام ;.محل اجرا شده است لز پله یکی از پارک‌های شهر نیز می‌باشد که با ;.سنگ‌های لاشه ورقه ای اجرا شده است ;.پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش;. از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از حرفه ای;. ترین اجراکنندگان [...]

شومینه با سنگ مالون سفید

By |2021-12-16T20:51:23+03:30دسامبر 16th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , |

شومینه با سنگ مالون سفید;. ما در اینجا نمای بیرونی شومینه را با سنگ‌ مالون صفحه اجرا نموده ایم ماه با سنگهای مالون شومینه آبنما باربیکیو کباب ;.پز آتشدان که سازی حیاط نماسازی ساختمان دیوار چینی ساختمان را نیز انجام می دهیم حتما برای دیدن تمام نمونه کارهای;. ما در قسمت گالری سنگ مالون سر بزنید [...]

کف چمنی با سنگ لاشه ورقه ای

By |2021-12-16T13:39:18+03:30دسامبر 16th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , |

کف چمنی با سنگ لاشه ورقه ای;. پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از معماران سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای است ما;. در اینجا کف را به وسیله سنگ های لاشه ورقه ای به صورت چمنی اجرا نموده ایم یعنی بند این ها را بزرگ تر از سنگ;. [...]

طرح زیبا سنگ لاشه ورقه ای

By |2021-12-15T20:48:37+03:30دسامبر 15th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , |

طرح زیبا سنگ لاشه ورقه ای;, نمای داخل حیاط را با طرح های مختلف;. اجرا نموده ایم در;. اینجا آبنما گلدان به طرح های متفاوت نیست;. اجرا شده است ;.پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در;. ایران یکی از معماران واقعی سنگ مالون و;. سنگهای لاشه ورقه ای;. است برای دیدن تمام [...]

کباب پز سنگ لاشه ورقه ای

By |2021-12-05T20:01:31+03:30دسامبر 5th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , |

کباب پز سنگ لاشه ورقه ای;, ما در این جا کباب پز ;,را با سنگ لاشه ورقه ای زرد همدان;, اجرا نموده ایم;, پیمانکاری;, سنگ مالون;;, حسنی با بیش از از ۲۰ سال سابقه;, در ایران یکی از حرفه ای ترین اجرا کنندگان ;,سنگ;, های مالونی;, و سنگهای لاشه ;,و غیره هست;, اگر واقعاً به دنبال [...]

سنگ لاشه مشکی حصیری

By |2021-12-02T18:17:56+03:30دسامبر 2nd, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , |

سنگ لاشه مشکی حصیری :,ما در اینجا;, نمای دیوار را با سنگ لاشه مشکی ;,حصیری اجرا نموده ایم ;,آن هم با سنگ مشکی ;,میگون فشم معدن ;,سنگ میگون حسنی ;,با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران ;,سنگهای مالون است ;,اگر خواسته ;,باشید تمام نمونه ;,کارهای اجرا شده ما را ببینید [...]

کارهای خلاقانه با سنگ مالون

کارهای خلاقانه با سنگ مالون. با سنگهای لاشه ورقه و سنگ‌های مالونی زیباترین خلاقانه ترین کار را انجام می‌دهیم حتماً تمام نمونه های اجرا شده از سنگهای مالونی را ببینید

کارهای خلاقانه با سنگ مالون

کارهای خلاقانه با سنگ مالون. با سنگهای لاشه ورقه و سنگ‌های مالونی زیباترین خلاقانه ترین کار را انجام می‌دهیم حتماً تمام نمونه های اجرا شده از سنگهای مالونی را ببینید

Go to Top