نمای سنگ لاشه فرزی و قهوه ای

نمای سنگ لاشه فرزی و قهوه ای;. به صورت فرزی [...]