نما کف کامل با سنگ لاشه ورقه ای

نما کف کامل با سنگ لاشه ورقه ای; نیست اجرا [...]