پله با سنگ لاشه ورقه ای

پله با سنگ لاشه ورقه ای;, مادر اینجا را با [...]