کباب با سنگ لاشه مشکی

کباب با سنگ لاشه مشکی;. میگون کباب پز را با [...]