سنگ لاشه حصیری نمای ساختمان

By |2021-11-25T19:15:53+03:30نوامبر 25th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , |

سنگ لاشه حصیری نمای ساختمان ;,ما در اینجا با سنگ مشکی میگون به‌صورت حصیری یا به صورت طول در عرض روی گوشه ;,یا قسمت دودکش ساختمان یا همان جای لوله شومینه را اجرا نموده ایم بیش ما با۲۰ سال سابقه;, در ایران یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگهای مالونی و ;,سنگ های لاشه ورقه [...]

کف سنگ لاشه سفید محلات

By |2021-11-24T18:02:43+03:30نوامبر 24th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , |

کف سنگ لاشه سفید محلات ;,ما در اینجا ;,کف را با سنگ لاشه;, های سفید ;,محلات ;,اصفهان اجرا نموده ایم این در ابد ;,سنگ لاشه ورقه ای;, نیست این;, سنگ ;,سفید مالون;, محلات هست این سنگ به وسیله دستگاه برش خورده;, به حالت: ;,سنگ لاشه ورقه ای ;,در آمده است ;,پیمانکاری ;,سنگ مالون ;,حسنی با بیش [...]

سنگ لاشه کف پارکینگ حیاط

By |2021-11-23T19:07:08+03:30نوامبر 23rd, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , , , |

سنگ لاشه کف پارکینگ حیاط ;,ما در اینجا هم کف پارکینگ را به صورت فلز بر با ;,سنگ لاشه ورقه ای قهوه ای دماوند حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگهای مالونی و ;,سنگ های لاشه ورقه ای هست اگر دوست داشته باشید ;,;تمام نمونه کارهای [...]

کف حیاط با سنگ لاشه میگون

By |2021-11-20T19:14:27+03:30نوامبر 20th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , |

کف حیاط با سنگ لاشه میگون ;,ما در اینجا راه با سنگ مشکی میگن اجرا نموده ایم که به صورت فرز بور اجرا ;,شده است پیمانکاری سنگ مالون;, حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از بهترین اجرا کنندگان سنگ های مالونی;, و سنگهای لاشه ورقه ای هست کف با سنگ لاشه ورقه [...]

کباب پز سنگی گازی

By |2021-11-14T19:37:11+03:30نوامبر 14th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , , |

کباب پز سنگی گازی ;,حرفه ای ترین سنگهای لاشه ورقه ای هست;, در اینجا با دیوار در یکی از قسمت‌های کناره های ویلا با;, سنگ اجرا نموده ;,ایم یکی;, از مدرن ترین باربکیو ;,سنگ مالون می باشد ;,حسنی یکی از ;,حرفه ای ;,ترین سنگ کاران ;,سنگ مالون;, و سنگ های کوهی و;, سنگ;, های لاشه ;,ورقه [...]

باربیکیو سنگی مدرن

By |2021-11-14T19:25:02+03:30نوامبر 14th, 2021|Categories: ویدیوی اجرای سنگ مالون|Tags: , , , , , , |

باربیکیو سنگی مدرن ;,حرفه ای ترین سنگهای لاشه ورقه ای هست در اینجا با دیوار در یکی از قسمت‌های کناره ;,های ویلا با سنگ اجرا نموده ایم یکی از مدرن ترین باربکیو سنگ مالون می باشد حسنی یکی از حرفه ای ترین ;,سنگ کاران سنگ مالون و سنگ های کوهی و ;,سنگ های لاشه ورقه هست [...]

کارهای خلاقانه با سنگ مالون

کارهای خلاقانه با سنگ مالون. با سنگهای لاشه ورقه و سنگ‌های مالونی زیباترین خلاقانه ترین کار را انجام می‌دهیم حتماً تمام نمونه های اجرا شده از سنگهای مالونی را ببینید

کارهای خلاقانه با سنگ مالون

کارهای خلاقانه با سنگ مالون. با سنگهای لاشه ورقه و سنگ‌های مالونی زیباترین خلاقانه ترین کار را انجام می‌دهیم حتماً تمام نمونه های اجرا شده از سنگهای مالونی را ببینید

Go to Top