کف باغ سنگ لاشه ورقه ای

کف باغ سنگ لاشه ورقه ای;. را با سنگ لاشه [...]