کف سنگ سفید لاشه ورقه ای

کف سنگ سفید لاشه ورقه ای;, حسنی با بیش از [...]