کف سنگ قهوه ای دماوند

کف سنگ قهوه ای دماوند اگر امروز از ,;سنگ دماوند,; [...]