کف سنگ لاشه سفید محلات

کف سنگ لاشه سفید محلات ;,ما در اینجا ;,کف را [...]