کف لاشه سنگ ورقه ای قهوه ای سوخته

کف لاشه سنگ ورقه ای قهوه ای سوخته ;.اجرای کف [...]